În ultima duminică din luna mai, în Republica Moldova este marcată Ziua Nistrului, eveniment prin care se accentuează importanța fluviului Nistru ca principala arteră acvatică a țării noastre.

Bazinul hidrografic Nistru are o importanță socială, istorică-culturală, dar şi un rol vital în asigurarea cu apă calitativă a necesităților în agricultură, industrie, în menținerea balanței ecologice şi în general în dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova.

Călătoriile cu Gust te invită la un popas inediat prin Zona Ramsar „Nistrul de Jos” – o arie protejată din Republica Moldova, zonă umedă de importanță internațională. Vei descoperi frumuseți ale naturii care te vor lăsa mască și cu siguranță după vizionarea acestui episod, vei porni la drum să explorezi locurile inedite ale Nistrului de Jos.

YouTube player

CURIOZITĂȚI DESPRE RÂUL NISTRU:

  • Resursele de apă ale bazinului Nistru în limitele teritoriului Republicii Moldova sînt evaluate la 10 700 mil. m3, din acest volum, mai puțin de 30% se formează pe teritoriul țării.
  • Astfel, Nistru alimentează cu apă potabilă circa 80% din populația țării şi 99% din populația mun. Chişinău.
  • Nistrul își are  izvorul în munții Carpați, o lungime totală de 1350 km și suprafața totală de 72,1 mii km2, dintre care, pe teritoriul R. Moldova, lungimea cursului de apă constituie 142,5 km și ocupă o suprafață de 19,2 mii km2 sau 26,5 % din teritoriul total al bazinului. 
Comentarii