În Republica Moldova va fi creat Oficiul Național al Turismului (ONT). Instituția se va ocupa cu punerea în aplicarea politicilor și reglementărilor elaborate de autoritatea centrală în domeniu, Ministerul Culturii, pentru a sprijini dezvoltarea turismului, a oferi servicii, asistență și promovare ramurii.

De asemenea, ONT va sprijini dezvoltarea turismului prin oferirea de servicii și asistență sectorului și să asigure activități de promovare și marketing pentru creșterea veniturilor din turism.

Totul se întâmplă în contextul în care Republica Moldova este unica țară din Europa centrală și de sud-est unde nu există o instituție națională responsabilă de implementarea politicilor în domeniul turismului, deși îl consideră un domeniu cu potențial enorm de atragere a investițiilor și dezvoltare.

Hotărârea de Guvern votată pe data de 2 august 2023 vizează constituirea, organizarea și funcționarea Instituției publice ,,Oficiul Național al Turismului”. 

Pentru a pune pe roate acest oficiu va fi necesar de personal, în număr de 25 de unități. Pentru salariile angajaților ar fi nevoie de circa 2,6 milioane de lei. Aceste cheltuieli urmează a fi acoperite din mijloacele partenerilor de dezvoltare și ale donatorilor, de pe urma serviciilor prestate de către Oficiu, din mijloacele financiare primite de la bugetul de stat, precum și din alte surse neinterzise de cadrul normativ.

Comentarii